Alive in Smart Countryside (Juuka ja Kitee)

Hankkeen Facebook-sivu löytyy osoitteesta:
https://www.facebook.com/livinglabkarelia 

Alive in Smart Countryside – älymaaseutuhankkeen tavoitteena on parantaa kohdekuntien pk-yritysten tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä mm. rakentamalla yrityksille sähköisiä markkinointikanavia, kuten verkkosivuja ja -kauppoja.

Hankkeen toteutusajankohta on 1.5. - 30.9.2019.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kiteen Evankelinen Kansanopisto. Hankkeen rahoittajana on noin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto, Kiteen kaupunki, Juuan kunta ja Kiteen Ev. Kansanopisto.

Hankkeen käytännön toteutuksessa Turun yliopiston Tule-vaisuuden Teknologioiden laitoksen ja Kauppakorkeakoulun 4-6 opiskelijaa kanditasolta tohtorikoulutettaviin muuttaa Juukaan ja Kiteelle kolmen kuukauden ajaksi touko-elokuussa 2019 ja perustaa ”Living Lab”-pajan, jossa tarjotaan tarvelähtöisiä digitaalisia yhteissuunnittelupalveluita paikallisille PK-yrityksille. Työryhmän työaika jaetaan tasan Kiteen ja Juuan kesken. Turun yliopiston tutkijat ohjaavat opiskelijoita etätyökalujen avulla ja vierailemalla maakunnassa säännöllisesti.

Elokuussa pidetään loppuseminaarit kohdepaikkakunnilla hankkeen tuloksista ja kokemuksista.

YHTEYSTIEDOT

Hankkeen hallinnointi:
Eeva Nygren, rehtori Kiteen Ev. Kansanopisto, eeva.nygren@kiteenkansanopisto.fi, 040 507 7872

Turun yliopiston ohjausryhmä: 
Erkki Sutinen, professori, erkki.sutinen@utu.fi, 050 525 0460
Jukka Heikkonen, professori Turun yliopisto, jukka.heikkonen@utu.fi, 041 527 1693
Pekko Lindblom, tohtorikoulutettava Turun yliopisto, pekko.lindblom@utu.fi

LIVING LAB - KITEE
Pauli Saarikivi, pauli.k.saarikivi@utu.fi
Risto Luukkonen, risto.m.luukkonen@utu.fi
Hanna Leskinen, hilesk@utu,fi 050 413 3030

LIVING LAB - JUUKA
Ville Keränen
vielke@utu.fi, 0400 950 585