Helppi

Hankkeen toiminta-aika

1.5.2009 – 31.12.2012

Taustakuvaus

Keski-Karjalan työttömyys on vaikeutunut äkillisen rakennemuutoksen seurauksena. Tästä johtuen pitkäaikaistyöttömien samoin kuin työttömien maahanmuuttajien työllistyminen alueella on entisestään vaikeutunut.

Kohdealue

Keski-Karjalan kunnat (Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi)

Kohderyhmä

Alueen pitkäaikaistyöttömät ja työttömät maahanmuuttajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien kilpailukykyä työmarkkinoilla ja ylläpitää heidän työmarkkinakelpoisuuttaan hakemalla yksilöllisiä ja joustavia työllistymispolkuja. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä osallistujien omaehtoista aktivoitumista ja syrjäytymisen ehkäisy.

Osallistujien ensisijainen sijoittumistavoite on työ- tai koulutuspaikka, johon pyritään eri toimenpiteiden avulla (mm. syvennetty henkilökohtainen ohjaus, ohjaava koulutus, työelämävalmennus, palkkatukityö).

Toteuttajat

Hanke toteutetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Kiteen Evankelisen Kansanopiston kumppanuushankkeena.

Rahoitus

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Karjalan kunnat ja Kiteen Evankelinen Kansanopisto