Mitä on perhehoito?

Perhehoito on erityinen hoivan ja huolenpidon muoto, koska se toteutuu pääasiassa perhehoitajan kotona. Perhehoidossa voidaan hoitaa sijoitettuja lapsia ja nuoria, vammaisia aikuisia ja lapsia, ikäihmisiä ja mielenterveyskuntoutujia.

Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Perhehoitoa antaa perhehoitaja.

Perhehoidon valmennus

Perhehoitolain 6 §:n mukaan perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava ennakkovalmennus ennen tehtävään ryhtymistä koulutuksestaan tai työkokemuksestaan riippumatta. Ennakkovalmennuksen järjestämisestä vastaa perhehoitoa järjestävä kunta tai kuntayhtymä (15 §).

Ennakkovalmennuksen tulee olla riittävän pitkä ja prosessinomainen ja sen tulee sisältää perhehoitajan asemaa, velvollisuuksia ja lainsäädäntöä koskeva osuus. Lisäksi valmennuksen tulee sisältää osallistujan valmiuksien arviointi sekä kouluttajien ja osallistujan yhteinen kirjallisen arvioinnin osallistujan valmiuksista. Valmennettavalle ennakkovalmennus on oleellinen osa perhehoitajan tehtävään valmentautumista.

Ennakkovalmennus räätälöidään sen mukaan, onko osallistuja kiinnostunut lasten ja nuorten perhehoidosta (PRIDE-valmennus), ikäihmisten perhehoidosta tai kehitysvammaisten, vammaisten tai muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten tai aikuisten perhehoidosta.

Perhehoidon järjestäminen

Perhehoidon järjestäminen ja sen valvonta on kunnan tehtävä. Kunta päättää, tarjoaako se perhehoitoa lastensuojelun, kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden sekä ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien hoitomuotona. Kunta myös vastaa ja tekee päätökset siitä, miten se järjestää perhehoitopalvelut.

Perhehoidon järjestäminen edellyttää kunnilta kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta. Perhehoitopalvelut sisältyvät toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Kunnalla tulee olla perhehoidon toimintaohje, jossa määritellään muun muassa perhehoidon ja perhehoitajan tuen muodot.

Kunnat järjestävät perhehoitoa toimeksiantosuhteisena tai ostavat perhehoitoa ammatilliselta perhekodilta.

Perhehoidon vahvuudet

 • turvallinen ja tavallinen perhe-elämä
 • mahdollisuus kiintymykseen ja pysyvyyteen
 • mahdollisuus läheisiin, usein läpi elämän kestäviin ihmissuhteisiin
 • yksilöllisyys
 • yhteisöllisyys
 • koti kasvu- ja elinympäristönä

Lisätietoja perhehoidosta antaa Perhehoitoliitto.

Perhehoidon koulutuskeskus

Kiteen Ev. Kansanopisto on toiminut ikäihmisten perhehoidon koulutuksen ja tuen keskuksena vuodesta 2010

Opisto toimii Siun soten alueen ikäihmisten koulutuksen ja tuen keskuksena. Valmennamme perhehoitajia ikäihmisille ja kehitysvammaisille ihmisille. Valmennusmallimme pohjautuu Perhehoitoliiton valmennusmalliin, mutta toteutamme sitä laajempana versiona. Panostamme valtakunnalliseen perhehoidon kehittämistoimintaan.

Opisto toimii myös ammatillisen perhehoidon kehittäjänä, sekä järjestää ammatillisen perhehoidon koulutusta, jossa on mahdollisuus suorittaa myös perhehoidon yrittäjyysvalmennusta.

Koulutuksen lisäksi toteutamme perhehoitajan vahvaa tukimallia, jossa opisto tuottaa perhehoitajille lisäkoulutuksia, vertaistapaamisia, työnohjausta, sekä hyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Valmennusprosesseissamme on mukana Siun soten perhehoidon toimijoiden verkosto. Opiston valmennuksiin voi hakeutua mistäpäin tahansa. Meillä kouluttautuu perhehoitajia ympäri Suomen. Teemme yhteistyötä ikäosaamisessa monien kuntien ja alueiden kanssa.

Perhehoidon valmennuksia järjestetään opistolla kahdesti vuodessa; keväisin ja syksyisin. Muita koulutuksia ja tilaisuuksia perhehoitoverkostolle järjestetään 2-4 kertaa vuodessa.

Koulutuksiamme, tukipaketteja, sekä erilaisia infotilaisuuksia perhehoidon tarpeisiin voi opistolta tilata myös muualle Suomeen.

Perhehoidon valmennus ja tukiprosessi

Perhehoidon valmennus

Toteutetaan kaksi ryhmää vuodessa. Keväällä ja Syksyllä. Valmennus toteutetaan viiden viikonlopun aikana.

Toteutetaan kaksi ryhmää vuodessa. Keväällä ja Syksyllä. Valmennus toteutetaan viiden viikonlopun aikana.

Prosessi jossa ohjataan perhehoidosta kiinnostuneita löytämään oma perhehoidon toimintamuoto; Pitkäaikainen perhehoito, lyhytaikainen perhehoito, osa-vuorokautinen perhehoito, kiertävä perhehoito ja ammatillinen perhehoito

Opistolla toteutetaan omaa pidempää valmennusmallia, joka pohjautuu valtakunnalliseen perhehoitovalmennusrunkoon

Valmennuksessa aloitetaan vahvan tuen malli, jossa opisto jää yhdeksi perhehoitajan tukijaksi.

Yhteistyö Sote-alueen kanssa perhehoitajan valmennuksessa ja hänen aloittaessa toiminnan perhehoitajana.

Lisäkoulutukset

Esimerkkejä lisäkoulutuksista

Esimerkkejä lisäkoulutuksista:
Lääkehoito perhehoidossa
Muistisairaan kohtaaminen
Mielenterveys ikääntyneellä
Kinestetiikka
Saattohoito perhehoidossa
Luonto hoitajana – luontomenetelmät perhehoidossa
Toteutamme perhehoitajien lisäkoulutuksia myös tilauksesta ja toiveiden pohjalta.

Vertaistuki

Perhehoitajien vertaistukiverkosto käynnistyy jo ennakkovalmennusprosessin aikana.

Perhehoitajien vertaistukiverkosto käynnistyy jo ennakkovalmennusprosessin aikana. Toimiville perhehoitajille opisto tarjoaa kokoontumispaikan ja –ajan erilaisten koulutuksien ja tilaisuuksien puitteissa tukea toisiaan ohjatusti.
Samassa tilanteessa olevien vertaistuki, sekä kokeneempien tuki aloitteleville perhehoitajille on koettu hyvin merkitykselliseksi tueksi perhehoitajan tehtävässä.

Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta osaksi perhehoitajan kasvua ja tehtävässä jaksamista.

Tarjoamme työnohjausta osaksi perhehoitajan kasvua ja tehtävässä jaksamista.
Työnohjauksen painopiste on perhehoitajan tehtävän sisäistämisen kasvuprosesseissa, uupumisen ennaltaehkäisyssä, ihmissuhdeperusteisen tehtävän haasteiden tunnistamisessa ja ihmissuhdetaitojen vahvistamisessa.
Työnohjaus toteutetaan pääasiassa sijoittavan tahon sopimana ja kustantamana tarpeen mukaan joko ryhmissä tai yksilöohjauksena.

Perhehoitajan hyvinvointi

Opisto järjestää 2-4 kertaa vuodessa perhehoitoverkostolle tapaamisia, joissa on tiedollista sisältöä, vertaistukea sekä hyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Opisto järjestää 2-4 kertaa vuodessa perhehoitoverkostolle tapaamisia, joissa on tiedollista sisältöä, vertaistukea sekä hyvinvointia ylläpitävää toimintaa.
Perhehoidon tapaamisissa panostetaan kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin tukemiseen niin, että se tukee myös tapaamisten välistä elämää perhekodissa.
Opisto kehittää perhehoitajan tukipaketteja, joita on mahdollista räätälöidä vallitsevan tarpeen mukaan.

Opiston perhehoidon valtakunnallinen toimijaverkosto

 • Perhehoitoliitto
 • Perhehoitajien alueyhdistykset
 • Sote-alueet
 • Aluehallintovirastot
 • Ely-keskukset
 • STM
 • Hankkeet (Esim. Tulevaisuuden sote-keskushankkeet)
 • Uusyrityskeskukset kuten Keti ja Savo Grow
 • Muut oppilaitokset

Perhehoidon alue- ja kuntayhteistyötä opisto tekee laajalla alueella joista esimerkkeinä

 • Siun sote
 • Eksote
 • Essote
 • Pohjois-Savo
 • Sosteri
 • Kymsote
 • Lappi

 

Youtube-kanava ja Facebook

Ikäihmisten perhehoitoa -youtube-kanavalta löydät upeita videoita ikäihmisten perhehoidon arjesta ja elämästä perhekodeissa. Voit tutustua perhehoidon monipuolisiin muotoihin, joista löytyy mahdollisuuksia toteuttaa omia haaveitaan perhehoitajana, sekä vaihtoehtoja saada hoivaa ja huolenpitoa erilaisiin elämän tilanteisiin ja tarpeisiin.

PerHeke-hankkeen Facebookissa on tuoreimmat uutiset ja tapahtumat liittyen hankkeen toimintaan ja kansanopistomme perhehoitokoulutuksiin.