Perhehoidon koulutuskeskus

Ikäihmisten perhehoidon koulutuksen ja tuen keskus vuodesta 2010

Opisto toimii Siun soten alueen ikäihmisten koulutuksen ja tuen keskuksena. Valmennamme perhehoitajia ikäihmisille ja kehitysvammaisille ihmisille. Valmennusmallimme pohjautuu Perhehoitoliiton valmennusmalliin, mutta toteutamme sitä laajempana versiona. Panostamme valtakunnalliseen perhehoidon kehittämistoimintaan.

Opisto toimii myös ammatillisen perhehoidon kehittäjänä, sekä järjestää ammatillisen perhehoidon koulutusta, jossa on mahdollisuus suorittaa myös perhehoidon yrittäjyysvalmennusta.

Koulutuksen lisäksi toteutamme perhehoitajan vahvaa tukimallia, jossa opisto tuottaa perhehoitajille lisäkoulutuksia, vertaistapaamisia, työnohjausta, sekä hyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Valmennusprosesseissamme on mukana Siun soten perhehoidon toimijoiden verkosto. Opiston valmennuksiin voi hakeutua mistäpäin tahansa. Meillä kouluttautuu perhehoitajia ympäri Suomen. Teemme yhteistyötä ikäosaamisessa monien kuntien ja alueiden kanssa.

Perhehoidon valmennuksia järjestetään opistolla kahdesti vuodessa; keväisin ja syksyisin. Muita koulutuksia ja tilaisuuksia perhehoitoverkostolle järjestetään 2-4 kertaa vuodessa.

Koulutuksiamme, tukipaketteja, sekä erilaisia infotilaisuuksia perhehoidon tarpeisiin voi opistolta tilata myös muualle Suomeen.

Perhehoidon valmennus ja tukiprosessi

Perhehoidon valmennus

Toteutetaan kaksi ryhmää vuodessa. Keväällä ja Syksyllä. Valmennus toteutetaan viiden viikonlopun aikana.

Toteutetaan kaksi ryhmää vuodessa. Keväällä ja Syksyllä. Valmennus toteutetaan viiden viikonlopun aikana.

Prosessi jossa ohjataan perhehoidosta kiinnostuneita löytämään oma perhehoidon toimintamuoto; Pitkäaikainen perhehoito, lyhytaikainen perhehoito, osa-vuorokautinen perhehoito, kiertävä perhehoito ja ammatillinen perhehoito

Opistolla toteutetaan omaa pidempää valmennusmallia, joka pohjautuu valtakunnalliseen perhehoitovalmennusrunkoon

Valmennuksessa aloitetaan vahvan tuen malli, jossa opisto jää yhdeksi perhehoitajan tukijaksi.

Yhteistyö Sote-alueen kanssa perhehoitajan valmennuksessa ja hänen aloittaessa toiminnan perhehoitajana.

Lisäkoulutukset

Esimerkkejä lisäkoulutuksista

Esimerkkejä lisäkoulutuksista:
Lääkehoito perhehoidossa
Muistisairaan kohtaaminen
Mielenterveys ikääntyneellä
Kinestetiikka
Saattohoito perhehoidossa
Luonto hoitajana – luontomenetelmät perhehoidossa
Toteutamme perhehoitajien lisäkoulutuksia myös tilauksesta ja toiveiden pohjalta.

Vertaistuki

Perhehoitajien vertaistukiverkosto käynnistyy jo ennakkovalmennusprosessin aikana.

Perhehoitajien vertaistukiverkosto käynnistyy jo ennakkovalmennusprosessin aikana. Toimiville perhehoitajille opisto tarjoaa kokoontumispaikan ja –ajan erilaisten koulutuksien ja tilaisuuksien puitteissa tukea toisiaan ohjatusti.
Samassa tilanteessa olevien vertaistuki, sekä kokeneempien tuki aloitteleville perhehoitajille on koettu hyvin merkitykselliseksi tueksi perhehoitajan tehtävässä.

Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta osaksi perhehoitajan kasvua ja tehtävässä jaksamista.

Tarjoamme työnohjausta osaksi perhehoitajan kasvua ja tehtävässä jaksamista.
Työnohjauksen painopiste on perhehoitajan tehtävän sisäistämisen kasvuprosesseissa, uupumisen ennaltaehkäisyssä, ihmissuhdeperusteisen tehtävän haasteiden tunnistamisessa ja ihmissuhdetaitojen vahvistamisessa.
Työnohjaus toteutetaan pääasiassa sijoittavan tahon sopimana ja kustantamana tarpeen mukaan joko ryhmissä tai yksilöohjauksena.

Perhehoitajan hyvinvointi

Opisto järjestää 2-4 kertaa vuodessa perhehoitoverkostolle tapaamisia, joissa on tiedollista sisältöä, vertaistukea sekä hyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Opisto järjestää 2-4 kertaa vuodessa perhehoitoverkostolle tapaamisia, joissa on tiedollista sisältöä, vertaistukea sekä hyvinvointia ylläpitävää toimintaa.
Perhehoidon tapaamisissa panostetaan kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin tukemiseen niin, että se tukee myös tapaamisten välistä elämää perhekodissa.
Opisto kehittää perhehoitajan tukipaketteja, joita on mahdollista räätälöidä vallitsevan tarpeen mukaan.

Opiston perhehoidon valtakunnallinen toimijaverkosto

 • Perhehoitoliitto
 • Perhehoitajien alueyhdistykset
 • Sote-alueet
 • Aluehallintovirastot
 • Ely-keskukset
 • STM
 • Hankkeet (Esim. Tulevaisuuden sote-keskushankkeet)
 • Uusyrityskeskukset kuten Keti ja Savo Grow
 • Muut oppilaitokset

Perhehoidon alue- ja kuntayhteistyötä opisto tekee laajalla alueella joista esimerkkeinä

 • Siun sote
 • Eksote
 • Essote
 • Pohjois-Savo
 • Sosteri
 • Kymsote
 • Lappi

 

Youtube-kanava ja Facebook

Ikäihmisten perhehoitoa -youtube-kanavalta löydät upeita videoita ikäihmisten perhehoidon arjesta ja elämästä perhekodeissa. Voit tutustua perhehoidon monipuolisiin muotoihin, joista löytyy mahdollisuuksia toteuttaa omia haaveitaan perhehoitajana, sekä vaihtoehtoja saada hoivaa ja huolenpitoa erilaisiin elämän tilanteisiin ja tarpeisiin.

PerHeke-hankkeen Facebookissa on tuoreimmat uutiset ja tapahtumat liittyen hankkeen toimintaan ja kansanopistomme perhehoitokoulutuksiin.