TEDITE

TEDITE ja TEDITE 2

TOWARDS EQUALITY, DEMOCRACY AND ECONOMICAL GROWTH BY IT –EDUCATION

Kiteen Evankelinen Kansanopisto (KEKO) toteutti vuosien 2009-2011 aikana Keski-Afrikassa, Sambiassa IT-alan koulutushankeen (TEDITE).  Hanke rahoitettiin Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston hanketuella ja opiston 15 % omarahoituksella.

Hankkeen pääasiallisia yhteistyökumppaneita Sambiassa ovat olleet Lutheran Evangelical Church in Africa (LECA) ja Families for Children Zambia, Cantolomba Community School, Ndolassa.

Hankkeen aikana koulutukseen osallistui n. 120 aikuista ja yli 300 orpoa lasta. Opetus on toteutettu pääosin Sambian pääkaupungissa, Lusakassa. Lisäksi lyhytaikaisempaa koulutusta on toteutettu sekä Ndolassa että Livingstonessa.

Aikuisten koulutukseen kuului tietotekniikan, opettajuuden, yrittäjyyden ja kansalaisuustaitojen opetusta. Lapsille opetettiin tietotekniikan perusteita. Joulukuussa 2011 sai 44 aikuista ja yli 229 lasta todistukset taidoistaan ja koulutukseen osallistumisesta. Lisäksi lyhytaikaisempaa koulutusta hankkeen aikana on saanut n. 80 aikuista ja 100 lasta

Hankkeen koulutuksesta Sambiassa ovat vastanneet KEKOn rehtori Ulla Kakkona, vararehtori Antti Rainio ja opettaja, väitöskirjaa hankkeesta laativa Heidi Luukkainen. Paikallisena opettajana on toiminut LECAsta opettaja, pastori Nicolas Bakajika, joka tällä hetkellä opiskelee Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä. Lisäksi opetukseen on osallistunut lyhyemmillä jaksoilla useita Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen jatko-opiskelijaa.

Vuosille 2012-2013 Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto myönsi opistolle TEDITEn jatkohankkeelle (TEDITE 2) hanketuen. TEDITE-hankkeen eräänä päätavoitteena oli pysyvän koulun ja koulutusmallin luominen hankkeen pohjalta. Vuoden 2012 alussa rekisteröitiinkin LECA-kirkon yhteyteen LECA TEDITE Community School, jossa TEDITE- hankkeen opiskelijat pääsevät opettajina hyödyntämään hankkeessa saamiaan oppejaan. Jatkohankkeen pääasiallisin tarkoitus on tukea ja ohjata TEDITE-hankkeen pohjalta syntyneen koulun toiminnan aloitusta ja käytäntöjen vakiintumista.

Voit katsoa tästä Power point-esityksen hankkeeseen liittyen.