PERHOT

Ikäihmisten perhehoitajuus ja perhehoidon vertaiskehittämisen toimintamalli työllisyyden edistäjänä 2015 – 2017

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2015 – 31.12.2017

Hankkeen tavoitteet

 • Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden kautta
 • Kuntien tukeminen ikäihmisten perhehoitojärjestelmän kehittämisessä
 • Perhehoitajien keskinäinen vertaistuki, vertaiskehittämisen toimintamalli
 • Perhehoidon vakiinnuttaminen kuntien ikäihmisten hoivamuodoksi

Hankkeen toimenpiteet

 • Info- ja rekrytointitilaisuudet ikäihmisten perhehoidosta
 • Kuntien tarpeiden kartoittaminen ikäihmisten perhehoitoon liittyen
 • Perhehoitajuudesta kiinnostuneiden ohjaaminen ja kouluttaminen tehtävään
 • Perhehoitovalmennukset
 • Vertaiskehittämisen toimintamallin luominen
 • Mentorointikoulutukset.
 • Perhehoitajien lisäkoulutukset
 • Yhteistyö alueen työllisyystoimijoiden kanssa
 • Ikäihmisten perhehoidon näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen

Hankkeen tulokset

 • Perhot hankkeessa lisätään alueemme työllistymismahdollisuuksia ikäihmisten perhehoitomallin avulla
 • Kuntien olemassa olevaa ikäihmisten perhehoitoa kehitetään ja uusia kuntia tuetaan perhehoitomallin alulle saattamisessa
 • Vertaiskehittämisen toimintamalli aloittaa toimintansa
 • Lisäkoulutukset parantavat perhehoitajien ammatillista osaamista, vahvistavat ammatti-identiteettiä, lisäävät toimintavarmuutta ja työssä jaksamista
 • Ikäihmisten perhehoitajat verkostoituvat keskenään, sekä heille muodostuu moniammatillinen tuki- ja yhteistyöverkosto tukemaan työssä jaksamista
 • Uusia perhehoitajia saadaan rohkaistua aloittamaan perhehoitajina toimiminen
 • Ikäihmisille luodaan lisää toimintakykyä tukevia perhehoitoperheitä

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Kiteen Evankelinen Kansanopisto.

Hankkeen rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Karjalan kunnat ja Kiteen Evankelinen Kansanopisto.