Alive in Smart Countryside

Alive in Smart Countryside – älymaaseutuhankkeen tavoitteena on parantaa kohdekuntien (Juuka ja Kitee) pk-yritysten tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä mm. rakentamalla yrityksille sähköisiä markkinointikanavia, kuten verkkosivuja ja -kauppoja.

Hankkeen toteutusajankohta oli 1.5. – 30.9.2019.

Hankkeen hallinnoijana toimi Kiteen Evankelinen Kansanopisto. Hankkeen rahoittajana olivat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto, Kiteen kaupunki, Juuan kunta ja Kiteen Ev. Kansanopisto.

Hankkeen käytännön toteutuksessa Turun yliopiston Tule-vaisuuden Teknologioiden laitoksen ja Kauppakorkeakoulun 4-6 opiskelijaa kanditasolta tohtorikoulutettaviin muutti Juukaan ja Kiteelle kolmen kuukauden ajaksi touko-elokuussa 2019 ja perustivat ”Living Lab”-pajan, jossa tarjottiin tarvelähtöisiä digitaalisia yhteissuunnittelupalveluita paikallisille PK-yrityksille. Työryhmän työaika jaettiin tasan Kiteen ja Juuan kesken. Turun yliopiston tutkijat ohjasivat opiskelijoita etätyökalujen avulla ja vierailemalla maakunnassa säännöllisesti.

Elokuussa pidettiin loppuseminaarit kohdepaikkakunnilla hankkeen tuloksista ja kokemuksista. Alla kuva seminaarista:

Hankkeen toteutuksesta on kirjoitettu artikkeli:
Lindblom, P., Nygren, E., Heikkonen, J., & Sutinen, E. (2020). Alive in Smart Countryside. In Ludic, Co-design and Tools Supporting Smart Learning Ecosystems and Smart Education (pp. 13-26). Springer, Singapore.

Artikkeli esiteltiin SLERD2020-seminaarissa, jonka video: