DigiAvaimet - Perustaitoja ja opinnollista kuntoutumista tietotekniikan avulla Avainopistoissa 2020-2021

Henkilöstökoulutusta evankelisille opistoille.

DigiAvaimet-hankkeen henkilöstökoulutuksessa kehitetään edelleen Avainopistoihin sopivaa opinnollisen kuntoutuksen mallia, jonka tavoitteena on perustaitojen oppimisen (luku-, kirjoitus-, kieli-, numero- ja ICT-taidot) ja toimintakyvyn parantamisen kautta koulutukseen tai työelämään pääsyn esteiden poistaminen.

DigiAvaimet-hankkeessa toisena näkökulmana moderniin tietotekniikkaan on Digiteologia, joka tuo Avainopistojen hengellisen taustan antamat mahdollisuudet nykyaikaan. Digiteologian koulutuskokonaisuudessa mietitään millaisia uusia mahdollisuuksia digitaalisuus ja robotiikka antavat Avainopistoille hengellisiin koulutuksiin ja ihmisten arvomaailmaan liittyviin kysymyksiin?

Opinnollisen kuntoutuksen mallin ja digiteologiaan liittyvien suunnitelmien kehittämisen lisäksi koulutuksissa on varattu paljon aikaa siihen että tutustumme käytännön työkaluihin, joita voidaan käyttää perustaitojen opettamisessa.
Osana oppimistehtäviä toteutetaan koulutuskokeiluja sekä tuotetaan perustaitojen opettamiseen liittyvää materiaalia, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä hankkeen jälkeen.

Koulutusosiot

  • OSIO 1: Opinnollinen kuntoutuminen tietotekniikan avulla, 2 op
  • OSIO 2: Perustaitojen opettaminen tietotekniikan avulla, 2 op
  • OSIO 3: Avainopistojen digitaaliteologia, 2 op
  • OSIO 4: Tietotekniset sovellukset opetuksen apuna, 2 op
  • OSIO 5: Digitaalisten taitojen vahvistaminen, 2 op

LOPPUSEMINAARI

Marraskuussa 2021 pidetään hankkeen loppuseminaari, jossa esitellään hankkeen tuotoksia ja tiedotetaan koulutusten aikana kehitetyistä uusista malleista, materiaaleista ja hyvistä käytänteistä.

Ota yhteyttä:
Hanketta hallinnoi Kiteen Ev. Kansanopisto

Hankekoordinaattoreina toimivat:
Eeva Nygren
eeva.nygren@kiteenkansanopisto.fi, 040 5077872
Alisa Kuzmina
alisa.kuzmina@kiteenkansanopisto.fi