Elämän pitkospuut

Hankkeen kesto: 1.3.2015.- 31.12.2016

  • Hankkeen tavoitteena oli luoda uuden tyyppinen opinnollisen kuntoutuksen malli, jossa osallistujia tuetaan elämän erilaisissa taitekohdissa.
  • Hankkeen aikana tuettiin osallistujien sosiaalista osallisuutta, elinikäistä oppimista sekä työelämävalmiuksia.
  • Hankkeessa kehitetyn opinnollisen kuntoutuksen mallin perustana on toisaalta opinnollisen kuntoutuksen pedagogiset käsitteet ja elämänkaariteoria toisaalta modernien teknologioiden käyttö
  • Kohderyhmä: Keski-Karjalan alueen romanit, maahanmuuttajat ja
    pitkäaikaistyöttömät
  • Hankkeen rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Hankkeesta voi lukea lisää hankkeen omilta sivuilta: https://elamanpitkospuut.wordpress.com/

Alla on kaksi esittelyvideota Elämän pitkospuista: