PERHOT - Ikäihmisten perhehoitajuus ja perhehoidon vertaiskehittämisen toimintamalli työllisyyden edistäjänä 2015 - 2017
  

Hankkeen tavoitteet

 • Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden kautta
 • Kuntien tukeminen ikäihmisten perhehoitojärjestelmän kehittämisessä
 • Perhehoitajien keskinäinen vertaistuki, vertaiskehittämisen toimintamalli
 • Perhehoidon vakiinnuttaminen kuntien ikäihmisten hoivamuodoksi 

Hankkeen toimenpiteet

 • Info- ja rekrytointitilaisuudet ikäihmisten perhehoidosta 
 • Kuntien tarpeiden kartoittaminen ikäihmisten perhehoitoon liittyen
 • Perhehoitajuudesta kiinnostuneiden ohjaaminen ja kouluttaminen tehtävään 
 • Perhehoitovalmennukset 
 • Vertaiskehittämisen toimintamallin luominen 
 • Mentorointikoulutukset.
 • Perhehoitajien lisäkoulutukset
 • Yhteistyö alueen työllisyystoimijoiden kanssa 
 • Ikäihmisten perhehoidon näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen

Hankkeen tulokset

 • Perhot hankkeessa lisätään alueemme työllistymismahdollisuuksia ikäihmisten perhehoitomallin avulla
 • Kuntien olemassa olevaa ikäihmisten perhehoitoa kehitetään ja uusia kuntia tuetaan perhehoitomallin alulle saattamisessa
 • Vertaiskehittämisen toimintamalli aloittaa toimintansa
 • Lisäkoulutukset parantavat perhehoitajien ammatillista osaamista, vahvistavat ammatti-identiteettiä, lisäävät toimintavarmuutta ja työssä jaksamista
 • Ikäihmisten perhehoitajat verkostoituvat keskenään, sekä heille muodostuu moniammatillinen tuki- ja yhteistyöverkosto tukemaan työssä jaksamista
 • Uusia perhehoitajia saadaan rohkaistua aloittamaan perhehoitajina toimiminen 
 • Ikäihmisille luodaan lisää toimintakykyä tukevia perhehoitoperheitä

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Kiteen Evankelinen Kansanopisto.

Hankkeen rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Karjalan kunnat ja Kiteen Evankelinen Kansanopisto.

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2015 – 31.12.2017

Kerromme mielellämme lisää!

 

Hankekoordinaattori ja ikäihmisten perhehoidon kouluttaja: 

Sanna Kosonen, sanna.kosonen@kiteenkansanopisto.fi, puh. 040 5771779 


Hanketyöntekijä ja ikäihmisten perhehoidon kouluttaja:  

Irene Tarkiainen, irene.tarkiainen@kiteenkansanopisto.fi, puh. 040 8337998


Hanketyöntekijä:  

Marita Kähkönen, marita.kahkonen@kiteenkansanopisto.fi, puh. 040 3519394