LuMo-LuontoMenetelmäOsaaja-koulutus

Monimuotokoulutus, jossa on 30 h lähiopetusta ja 30 h etäopetusta. Kolme koulutusviikonloppua: 28.-29.8.2021, 26.-27.11.2021 ja yksi vuoden 2022 puolella.

Koulutuksen sisältö

Mitä ovat Luontomenetelmät ja kuinka niitä voidaan käyttää hyvinvoinnin tukena?

Luonnon hyvinvointivaikutusten ja luontosuhteen merkitys ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Luontohoiva ja Luontovoima. Luontaishoitojen esittely ja kokeilumahdollisuus.

Luontomenetelmät eri toimintaympäristöissä; Luontoavusteisuus, eläinavusteisuus, puutarha-avusteisuus ja maatila-avusteisuus. Luontotoiminnan periaatteet ja arvot.

Vaatimukset, jotka on huomioitava toimintaympäristön suunnittelussa ja muokkaamisessa asiakasryhmien tarpeisiin. Miten eri asiakasryhmät voivat hyötyä erilaisista luontomenetelmistä ja miten toiminta mahdollistetaan? Miten kohtaan erilaisia asiakasryhmiä? Tutustumme erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien ohjaamiseen ja erityistarpeisiin.

Palvelumuotoilu ja liiketoimintamahdollisuudet; Palvelumuotoilu omassa yrityksessäsi. Kuinka kehitän luontotoimintaa asiakaslähtöisesti?

Valtakunnallinen Green Care toimintamalli; Miten tuotan palvelun laadukkaasti, turvallisesti ja vastuullisesti. Tutustumme Green Care –toiminnan laatukäsikirjan sisältöön ja kysymyksiin, joiden avulla kehität omaa palveluasi.

Kouluttajat

Kouluttajana terveydenhoitaja Sanna Kosonen ja vierailevia asiantuntijoita.

Koulutuksen hinta

Koko koulutus 270 €, sisältää ruokailut ja majoituksen lähijaksoilla. Yksittäinen viikonloppu 100 €.

Ilmoittautuminen

16.8. mennessä: toimisto@kiteenkansanopisto.fi

Kiteen Ev. Kansanopisto, Opistontie 7, 82500 Kitee puh. 0400 956 090