KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS PERUSKURSSIT 1 – 4

Kalevalainen kansanparannus on asiakkaan ja parantajan välistä yhteistyötä elintoimintojen palauttamiseksi normaaliin tilaan asiakkaan omia liikeratoja hyväksi käyttäen. Silloin verenkierto, kudosnestekierto, hermotoiminta ja koko ihmisen energiajärjestelmä vapautetaan luonnolliseen tilaansa, jolloin puolustukselle, eli kivulle ei ole tarvetta.

Peruskoulutuksessa perehdytetään oppilaat ihmisen anatomiseen ja fysiologiseen kokonaisuuteen; kuinka liikeradat vaikuttavat niveliin ja lihaksiin, kuinka hermopinteet aiheuttavat heijasteita muualle kehoon, miten veren- ja kudosnestekiertojen estyminen tunnistetaan ja miten niiden avaaminen suoritetaan: lyhyesti ilmaistuna perehdytään kehoon ja kehossa tapahtuvien muutosten lukemiseen.

Peruskoulutusvaiheessa ei oteta mallipotilaita, vaan oppilaat perehtyvät liikeratojen vaikutukseen kehossa sekä kehon anatomian ja fysiologian tunnistamiseen keskenään.

Jokaisen lähikoulutusjakson jälkeen oppilaan on suoritettava vähintään 15 kyseisen jakson aihepiiriin kuuluvaa asiakashoitoa.

Lähiopetusjakson hinta on 190 euroa ja lähiopetusjaksoja on peruskoulutusvaiheessa 4. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen kansanlääkintäseura ry:n kanssa. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä Kansanlääkintäseuran sivuilta

Aikataulu

  • PK1, 20.2.2021, 2 pv
  • PK2, 17.4.2021, 2 pv
  • PK3, 21.8.2021, 2 pv
  • PK4, 30.10.2021, 2 pv

Ilmoittautuminen

sähköpostilla toimisto@kiteenkansanopisto.fi tai p. 0400 956 090.