KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS SEURANTAKOULUTUS 1 – 4

Kalevalainen kansanparannus on asiakkaan ja parantajan välistä yhteistyötä elintoimintojen palauttamiseksi normaaliin tilaan asiakkaan omia liikeratoja hyväksi käyttäen. Silloin verenkierto, kudosnestekierto, hermotoiminta ja koko ihmisen energiajärjestelmä vapautetaan luonnolliseen tilaansa, jolloin puolustukselle, eli kivulle ei ole tarvetta.

Seurantajaksolla oppipojista tulee kisällejä ja mikäli hän niin haluaa, kisälli saa omat tietonsa Kansanlääkintäseuran osaajaluetteloon. Koulutuksen tässä vaiheessa keskitytään vahvistamaan kisällien tietämystä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta ainutlaatuisena, tieteellisesti tutkittuna, tuki- ja liikuntaelinten virheasentojen ja niistä johtuvien aineenvaihdunnallisten ja hermotuksellisten ongelmien hoitona. Koulutuksessa lisätään tietämystä aineenvaihdunnan ja hermotoiminnan vaikutuksista ja siitä, kuinka hermoheijasteiden kautta voidaan lukea ongelmien aiheuttaja(t). Seurantajaksoilla kisälleille järjestetään mallipotilaita, joiden avulla varmistetaan kisällien riittävä osaaminen ennen näyttökoetta, ja ennen kuin myönnetään Kalevalainen jäsenkorjaaja -nimikkeen käyttöoikeus.

Lähiopetusjakson hinta on 240 euroa ja lähiopetusjaksoja on jatkokoulutusvaiheessa 4. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen kansanlääkintäseura ry:n kanssa. Tämän sivun tiedot ovat Kansanlääkintäseuran sivuilta, joilta löytyy lisätietoa.

Aikataulu

  • SK1, 4.2.2023, 2 pv
  • SK2, 13.5.2023, 2 pv
  • SK3, 26.8.2023, 2 pv
  • SK4, 11.11.2023, 2 pv
  • Näyttökoe, 17.2.2024, 2 pv

Ilmoittautuminen

sähköpostilla toimisto@kiteenkansanopisto.fi tai p. 0400 956 090.