Ikäihmisten perhehoitaja – valmennus

Kiinnostaako ryhtyminen ikäihmisten perhehoitajaksi?

Perhehoidon valmennus on prosessinomaista monimuoto-opiskelua. Se sisältää viisi +1 lähiviikonloppua, valmennuskansion mukaisia itsenäisiä tehtäviä ja tutustumisen/työharjoittelun perhehoitoon valmennuksen aikana. Sisältö noudattaa Perhehoitoliiton laatimaa valmennusrunkoa syvennetysti. Valmennuksen päätavoite on selvittää omat valmiudet perhehoitajan tehtävään.

Ikäihmisten perhehoito on ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan tai ikäihmisen omassa kodissa. Perhehoitovalmennus antaa valmiudet toimia pitkäaikaisena, lyhytaikaisena tai kiertävänä perhehoitajana.

Ikäihmisten perhehoidon seuraava valmennus alkaa 25.02.-27.02.2022.

Aikataulu

AIKATAULU pääsääntöisesti perjantai klo 17.30-21.00 ja lauantai-sunnuntai klo 9-15.
1) 25.-27.2. Tietoa perhehoidosta ja perhehoitajuudesta.
2) 11.-12.3. EA 1, ensiapukoulutus.
3) 26.-27.3. Perhehoidossa Ikääntyneen yksilöllinen hyvinvointi ja ikääntymismuutosten
vaikutukset toimintakykyyn. Yhteistyökenttä perhehoidossa.
4) 9.-10.4. Haastavat tilanteet perhehoidossa ja perheen hyvinvoinnista huolehtiminen.
5) 23.-24.4. Suruprosessit ja saattohoito perhehoidossa (Valinnainen lisäkoulutus).
6) 14.-15.5. Perhehoitajan asema, sopimukset ja tuki. Sijoittajan rooli perheen arjessa.

Hinta

560€  viiden viikonlopun koulutus ja 680 € kuuden viikonlopun koulutus, sisältää opetuksen ja materiaalin. Maksun voi maksaa valmennuksen aikana kerralla tai sovitussa erissä.

Siun sote korvaa valmennuksen hinnan ikäihmisten perhehoitajina alueellaan aloittaville käynnistämiskorvauksessaan.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut: sanna.kosonen@kiteenkansanopisto.fi,
puhelimitse 040 577 1779, tai aija.paakkunainen@kiteenkansanopisto.fi, 040 489 0119.

Lisätietoja vanhusten perhehoidosta www. perhehoitoliitto.fi

Lisätietoja Kiteen Ev. Kansanopiston perhehoitoon liittyvistä koulutuksista Perhehoidon omasta osiosta.