Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut työskentelee vaativimmissa työtehtävissä eri ikäisten asiakkaiden ohjaustilanteissa erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on kasvatus– ja ohjausalan ammattitutkinto (esim. koulunkäynnin ohjaaja, perhepäivähoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja) tai vastaava suoritettuna ja vähintään kolmen vuoden alan työkokemus. Hänellä on tutkinnon suoritettuaan valmiudet oman ammattikuntansa koordinointi-, kehittämis-, suunnittelu– tai organisointitehtäviin.

Tutkinto suoritetaan oman työn ohessa. Opetus tapahtuu pääosin verkossa ja erikseen sovittavilla kontaktiopetuskerroilla.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Sisällöt

Pakollinen tutkinnon osa 60 osp:

  • Kasvatus– ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 120 osp:

  • Kasvatus– ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen 60 osp
  • Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus– ja ohjausalan työyhteisössä 60 osp
  • Monialainen yhteistyö kasvatus– ja ohjausalalla 60 osp

Kustannukset

Opiskelumaksu 4€/osp. Sisältää opetuksen, ruokailun ja kahvin lähipäivinä.

Lisätietoja

Pirjo Ruotsalainen puh. 0406563115 tai pirjo.ruotsalainen@kiteenkansanopisto.fi

Haku

Opintoihin on jatkuva haku ja joustava aloitus!