Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut toimii eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa kasvatus-, opetus– ja ohjausalan työympäristöissä.

Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisöissään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

Osaamisaloina ovat:

 • Koulunkäynnin ja aamuiltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
 • Perhepäivähoidon osaamisala
 • Kasvatuksen osaamisala
 • Ohjauksen osaamisala

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Valittavien osaamisalojen perusteella määräytyy tutkintonimike joko koulunkäynnin ja/tai aamu– ja iltapäivätoiminnan ohjaaja tai perhepäivähoitaja.

Kasvatuksen ja ohjauksen osaamisalat sopivat lähinnä täydennyskoulutuksiksi. Niissä ei ole erillistä tutkintonimikettä.

SISÄLLÖT

Pakollinen tutkinnon osa kaikissa osaamisaloissa:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus– ja ohjausalalla 20 osp

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU– JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 110 osp:

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohajusken ympäristöissä 30 osp
 • Aamu– ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

PERHEPÄIVÄHOIDON OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 110 osp:

 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 osp
 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp

KASVATUKSEN OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 70 osp:

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp

OHJAUKSEN OSAAMISALA:

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp:

 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus– ja ohjaustyössä 50 osp
 • Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp
 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp

Valittavissa mm. seuraavia tutkinnon osia kaikkiin osaamisaloihin 20-60 osp:

 • Kulttuurien moninaisuus kasvatus– ja ohjaustyössä 20 osp
 • Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käytttö kasvatus– ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perus-, ammatti– tai erikoisammattitutkinnosta 10-20 osp
 • Tutkinnon osa kasvatus– ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta 30-50 osp

KUSTANNUKSET

Opiskelumaksu 4€/osp. Sisältää opetuksen, ruokailun ja kahvin lähipäivinä.

Lisätietoja:

Pirjo Ruotsalainen puh. 040 656 3115 tai pirjo.ruotsalainen@kiteenkansanopisto.fi