Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut toimii eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa kasvatus-, opetus– ja ohjausalan työympäristöissä.

Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisöissään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

Osaamisaloina ovat:

 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
 • Perhepäivähoidon osaamisala
 • Kasvatuksen osaamisala
 • Ohjauksen osaamisala

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Valittavien osaamisalojen perusteella määräytyy tutkintonimike joko koulunkäynnin ohjaaja tai perhepäivähoitaja.

Kasvatuksen ja ohjauksen osaamisalat sopivat lähinnä täydennyskoulutuksiksi. Niissä ei ole erillistä tutkintonimikettä.

Sisällöt

Pakollinen tutkinnon osa kaikissa osaamisaloissa:

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus– ja ohjausalalla 20 osp

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU– JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 80 osp:

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp

Valitaan toinen seuraavista:

 • Aamu– ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp tai
 • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki, 30 osp

PERHEPÄIVÄHOIDON OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 110 osp:

 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa ja muiden ammattilaisten kanssa 30 osp
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 osp
 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp

KASVATUKSEN OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 70 osp:

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa ja muiden ammattilaisten kanssa 30 osp

OHJAUKSEN OSAAMISALA:

Valitaan yksi tai kaksi tutkinnon osaa kolmesta 50-100 osp:

 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus– ja ohjaustyössä 50 osp
 • Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp
 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp

Valittavissa mm. seuraavia tutkinnon osia kaikkiin osaamisaloihin 20-60 osp:

 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus– ja ohjaustyössä 20 osp
 • Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus– ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen, 20 osp
 • Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perus-, toisesta ammatti– tai erikoisammattitutkinnosta 5-30 osp
 • Tutkinnon osa kasvatus– ja ohjausalan ammattitutkinnon samasta tai toisesta osaamisalasta 30-50 osp

Kustannukset

Opiskelumaksu 4€/osp. Sisältää opetuksen, ruokailun ja kahvin lähipäivinä.

Lisätietoja

Pirjo Ruotsalainen puh. 040 656 3115 tai pirjo.ruotsalainen@kiteenkansanopisto.fi

Haku

Jatkuva haku.