Opetushenkilökunta

Halttunen, Pirjo
050 535 9707
Entisöinti ja verhoilu

Holopainen, Mervi
mervi.holopainen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 351 9393
Apulaisrehtori
Koulutusalavastaava, aikuisten perusopetus
Opinto-ohjaaja, kielten opettaja, luontaishoitoala

Jumppanen, Kaija
kaija.jumppanen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 1956 522
Suomen kielen opettaja, maahanmuuttajien kielikoulutus

Kosonen, Sanna
sanna.kosonen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 577 1779
Perhehoidon koulutuksen ja tuen koordinaattori,
ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, perhehoidon kouluttaja
(Pohjois-Savon hyvinvointialueen TulKoti-hankkeen projektipäällikön tehtävissä vuoden 2023 loppuun saakka)

Koukku, Niina
niina.koukku(a)gmail.com
040 128 7491
Suomen kielen opettaja, maahanmuuttajien kielikoulutus

Kuzmina, Alisa
alisa.kuzmina(a)kiteenkansanopisto.fi
040 128 7646
Tieto- ja viestintätekniikan opettaja

Maslova, Tatiana
tatiana.maslova(a)kiteenkansanopisto.fi
Suomen kielen ja venäjän kielen opettaja

Nygren, Eeva
eeva.nygren(a)kiteenkansanopisto.fi
040 507 7872
Rehtori
Matemaattisten aineiden opettaja

Paakkunainen, Aija
aija.paakkunainen@kiteenkansanopisto.fi
Perheke-hanke
Perhehoidon kouluttaja, työnohjaaja

Pirinen, Pasi
pasi.pirinen(a)kiteenkansanopisto.fi
Henkilöstö- ja opiskelijahuollon päällikkö
Liikunnan, matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opettaja,
atk-tukihenkilö

Ruotsalainen, Pirjo
pirjo.ruotsalainen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 656 3115
Koulutusalavastaava, ammatillinen koulutus
Kasvatusaineiden opettaja, erityisopettaja

Ruutiainen, Eeva
eeva.ruutiainen(a)gmail.com
Hyvinvoinnin portaat, vastuuopettaja