Osaamista työhön 31.8.–18.12.2020

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työssäoppimista.

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujan työelämätaitoja kartoittamalla omaa osaamista. Tuetaan osallistujaa havaitsemaan omat kehittämistarpeensa ja mahdollisuutensa. Kehitetään tietoteknisiä valmiuksia etäopiskeluun ja –työhön.

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa erilaisissa työtehtävissä tarvittavia kortteja ja passeja.

Ilmoittautuminen:

14.8.2020 mennessä puh. 0400 959 090 tai toimisto@kiteenkansanopisto.fi