<- Paluu: Pitkät linjat  Teologian ja etiikan perusteet teoriassa ja käytännössä 20.8.2018 - 24.5.2019

 

SINULLE, joka
  • Olet kiinnostunut elämän uskonnollisesta ja eettisestä ulottuvuudesta oman kasvun ja hengellisen elämän näkökulmasta.
  • Haluat ymmärtää uskonnon merkitystä omassa elämässä, suomalaisessa kulttuurissa ja muissa yhteiskunnissa.
  • Haluat tutustua kansanopiston tarjoamaan hengelliseen aikuiskoulutukseen sekä maahanmuuttajatyöhön sekä evankelis-luterilaisen kirkon järjestämään lasten ja nuorten kerhotoimintaan.

 

Voit valita kokopäiväopiskelun tai monimuoto-opiskelun eri vaihtoehdoista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan:

 

1. AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT
  • Teologian perusopinnot, 25 ECTS
  • Globaali etiikka, 8 ECTS
  • Professional Intercultural Competence, 25 ECTS

 2. ETIIKAN JA USKONNONOPETUKSEN PERUSTEET KOULUSSA JA PÄIVÄHOIDOSSA

Jakso soveltuu opiskeltavaksi monimuotoisesti myös omasta kotimaastasi käsin niin että Suomessa toteutetaan kolme viikon mittaista lähiopetusjaksoa. Suomalaisille opiskelijoille mahdollisuus lähteä työssäoppimisjaksolle ulkomaille.

 

Suomessa perehdyt päivähoidon ja peruskoulun/lukion etiikan ja uskonnon opetukseen. Uskonnonopetuksen menetelmiä / metodeja päivähoidossa ja peruskoulun ala-asteella, mm. lasten hengellinen kirjallisuus, nukketeatteri, opetuspelit ja askartelu opetuksessa. Idän ja lännen kristillisen kulttuurin kohtaaminen Karjalassa, mm. tutustuminen luterilaiseen kirkkoon Kiteellä ja Uuden Valamon luostariin Heinävedellä. Evankelis-luterilaisen kirkon toiminta Suomessa, suomalaisten kristillisyys toisesta maailmansodasta tähän päivään. Maailmanlaajuinen kristillinen kasvatus, opetus ja lähetystyö.

 

3. RAAMATUN VALOSSA

Perehdyt Raamatun sanomaan, Vanhan Testamentin kertomuksiin ja Jeesuksen elämään ja opetuksiin Uudessa Testamentissa. Opiskelu auttaa sinua syventämään kristinuskon tuntemusta ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta omassa elämässä. Matkoilla Suomessa ja muissa maissa tutustut luterilaisiin seurakuntiin ja muihin kristillisiin kirkkoihin.


Lähiopiskelujakso, Raamattuviikonloppu, toteutetaan Opistolla kerran kuukaudessa. Raamattuviikonloppujen välille sijoittuvat kirkkovuoden teksteihin perustuvat tutkiskeluillat kerran kahdessa viikossa ja hengellisen musiikin illat kerran kahdessa viikossa.

 

4. AMMATTITUTKINNON OSAT

Edistääksesi omaa ammatillista pätevyyttäsi, voit suorittaa esimerkiksi:

  • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon osat ”Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen” ja/tai ”Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen”
  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon osat ”Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen” ja/tai ”Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen”.

 

Kustannukset

Kokoaikainen opiskelija 290 €/kk. Sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut. Kokoaikainen päiväopiskelija 180€/kk, sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Monimuoto-opiskelun hinta määräytyy valintojen mukaan.

 

Hakeminen

Suoraan opistolle tai sähköisesti 31.7.2018 mennessä. Hakemuksen linjalle voit täyttää ja lähettää täältä tai lähettää osoitteeseen:

Kiteen Ev. Kansanopisto
Opistontie 7, 82500 Kitee

Linja alkaa mikäli opiskelijoita on tarpeeksi.

Yhteystiedot löytyvät 
INFO -sivulta.

ESIMERKKI MONIMUOTO-OPISKELUSTA (VIROLAISRYHMÄ)

Teologian ja etiikan perusteet teoriassa ja käytännössä 02.09.2017 - 20.05.2018

Kiteen Ev. Kansanopisto tarjoaa opetussuunnitelmassaan Etiikan ja uskonnonopetuksen perusteet koulussa ja päivähoidossa - monimuotokoulutuksen, jonka pituus on yksi lukuvuosi. Jakso soveltuu opiskeltavaksi pitkälti omasta kotimaasta käsin. Suomessa toteutetaan yksi - kolme lähijaksoa, joiden pituus vaihtelee kolmesta päivästä kahteen viikkoon. Suomessa toteutettavien opiskelujaksojen ajankohdat ja pituudet sovitaan lukuvuoden alkaessa syyskuussa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua työssäoppimisjaksoon Virossa, Suomessa tai Afrikassa, Sambiassa. Suomessa kaikille opiskelijoille pakollinen opiskelujakso toteutetaan toukokuussa 2018.

Työssäoppimisjaksot

Työssäoppimisjakson ajankohta Suomessa ja/Tai Virossa ja/tai Sambiassa sovitaan yksilöllisesti. Työssäoppimisjakson pituus on 40 tuntia. Jos työssäoppimisjakso on yhtäjaksoisesti lyhyempi kuin 40 tuntia niin se kootaan tunneittain kultakin viikolta siten, että 40 tuntia tulee täyteen kumpanakin lukukautena.

Etäopiskelu

Etäopiskelu Moodle-ympäristössa ohjataan Suomesta käsin. Ryhmien opettajina toimivat Nicolas Bakajika ja Ulla Kakkonen. Opiskelijat saavat vironkieliset materiaalit  ja tehtävät Moodlessa. Tehtävät on jaksotettu  siten, etta  niiden tekemiseen  kuluu  keskimäärin  5-8 tuntia/viikko. Opiskelijat  voi­vat olla jatkuvasti yhteydessä opettajiin Suomessa ja Virossa ja he voivat lähettää erikseen kirjallisesti kysymyksiä aiheeseen liittyen. Virossa ryhmää ohjaa Tauno Kibur kaksi kertaa kuukaudessa, 5 tuntia kerrallaan  erikseen sovittavina ajankohtina.

Opiskelu Virossa

Virossa opettajana toimii Tauno Kibur. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa kahden paivan ajanjaksoissa, 10 tuntia/jakso. Kunkin jakson aikana on teoriaopetusta, osallistuminen sunnuntain jumalanpalvelukseen ja itsenäisesti tehtäviä annettuja tehtäviä. Lisaski suoma­laiset opettajat ja vierailijat opettavat Virossa järjestettavissä seminaareissa mainittujen jaksojen aikana. Koulutuksen aika­na opiskelijoilla on mahdollisuus myos osallistua rippikouluopetukseen.

Kukin opiskelija tekee päättötyon, joka arvioidaan. Jokainen opiskelija saa henkilbkohtaista ohjausta päättötyöhönsa  noin  kahdeksan  tuntia/lukuvuosi.

Koulutuksen  kohderyhmä

Virolaisia peruskoulun opettajia, päiväkotien opettajia, vapaan sivistystyon opettajia, seurakuntien pastoreita ja muita työntekijöitä sekä sosiaalityöntekijöitä.

Koulutuksen sisalto

Lähiopetusjaksolla Suomessa  seka suomalaisten pitämien seminaarien aikana:

- tutustutaan suomalaiseen koulujärjestelmään ja kansanopistoon vapaan sivistystyön oppilaitoksena

- tutustutaan päivähoidon ja peruskoulun uskonnonopetukseen sekä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön

- opitaan idän ja lännen kulttuurien kohtaamisesta Karjalassa, mm. tutustumalla luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon Kiteellä ja/tai vierailemalla Valamon luostarissa Heinavedellä. Perehdytään uskonnonopetuksen menetelmiin päivähoidossa ja kouluissa, lasten hengelli­seen kirjallisuuteen, opetuspeleihin, askarteluun ja nukketeatteriin opetuskäytössa tutustutaan kristinuskon opettamiseen maahanmuuttajille

- opiskellaan suomalaisten kristillistä kulttuurista kasvualustaa 

- opiskellaan lahetystyötä

- opitaan hengellisiä lauluja ja virsiä

- osallistutaan uskonnonopetuksen tunneille monikulttuurisessa toimintaympäristössä

Koulutuksen  aikataulu

Lahiopiskelujakso Virossa kestaa kaksi paivaa, yhteensa 10 tuntia/jakso. Jaksolla opiskelijoille annetaan teoriaopetuksen lisaksi itsenäisesti  tehtaviä  etätehtävi,  jotka  kouluttaja  tarkistaa  ja palauttaa opiskelijoille.