Maahanmuuttajanuorten koulutus 24.8.2015-27.05.2016


Ilmainen koulutus maahanmuuttajille! Myös asuminen ja ruokailu on ilmaista arkipäivisin!

SINULLE, joka

  • Olet muuttanut Suomeen ja sinulla on kotikunta Suomessa
  • Haluat oppia suomen kieltä
  • Olet alle 30-vuotias, vailla toisen asteen tutkintoa
  • Haluat parantaa mahdollisuuksiasi edetä ammatillisiin opintoihin tai työelämään

Sisältö

Suomen kielen opinnot            Finnish language    финский язык
Yhteiskuntatietous Knowledge about society обществоведение
Kulttuurintuntemus Cultural knowledge  культура
Opiskelu- ja työelämävalmiudet Studying and working skills умение учиться и подго товка к трудовой жизни
Työharjoittelu Practical training  cтажировка
Liikunta ja terveys  Physical exercises      Физкультура
Arjen taidot  Everyday skills      трудовые навыки
Musiikki   Music  музыка


Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti maahanmuuttajanuorten koulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen alussa kaikki opiskelijat osallistuvat alkukartoitukseen, jonka perusteella jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.  Henkilökohtainen suunnitelma antaa mahdollisuuden ainevalintoihin oman kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan myös opiston muilta linjoilta.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään jatko-opiskelusuunnitelma.

Haku

30.7.2015 mennessä joko internetissä tai toimistoon 0400 956 090. Koulutukseen voivat hakea 17 –29-vuotiaat maahanmuuttajat, joilla on viisumissa ja oleskeluluvassa A-status.

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Koulutukseen sisältyy opetus, lounas ja päiväkahvi. Muilta paikkakunnilta tuleville myös majoitus ja koulupäivien ruokailut ovat maksuttomia. 

Asuminen 

Opiskelijat asuvat kahden hengen huoneissa. Opistolla voi pääsääntöisesti majoittua veloituksetta myös viikonloppuisin.