Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

aloitus joustavasti

 

Sinulle, joka

  • työskentelet tai haluat työskennellä vaativimmissa työtehtävissä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustilanteissa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, vapaa-ajan toiminnassa tai toisella asteella.
  • toimit tai haluat toimia osallisuutta ja sosiaalisuutta vahvistavalla, moniammatillisuuteen perustuvalla työotteella oppilashuoltotyössä.
  • omaat vähintään viiden vuoden työkokemuksen ja ko. tutkinnon ammattitutkinnon tai sitä vastaavan muun tutkinnon.
Tavoitteet
Erikoisammattitutkinnon suorittaneella ovat valmiudet toimia oman ammattikuntansa koordinointi-, suunnittelu- ja organisointitehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia erityspedagogiseen ja kehityspsykologiseen tiedon soveltamiseen ohjaustyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutus ja tutkinnon suorittaminen
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joka koostuu viikottaisista lähiopetusilloista tai -päivistä, viikonloppujaksoista sekä työssäoppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Tutkintotilaisuudet suoritetaan aidoissa työtilanteissa työpaikoilla. Tutkinnosta on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Sisältö
Pakolliset tutkinnon osat:
1. Hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja edistäminen
2. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen koordinointi ja kehittäminen
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi):
3. Toiminnallisuus ja luovuus lasten ja nuorten ohjauksessa
4. Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaus
5. Monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimiminen 

Koulutus ja tutkinnon suorittaminen
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä ja  työssäoppimista. Jokaiselle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma.

Kustannukset

Opetus, kahvit ja lounaat  lähiopetuspäivinä tutkinnon osittain 170€/tutkinnon osa. Tutkinnon suorittajilta peritään näyttötutkintomaksu 58€ ensimmäisen laskutuserän yhteydessä.

Hakuaika

Suoraan opistolle tai sähköisesti ympäri lukuvuoden. Hakemuksen linjalle voit täyttää ja lähettää täältä tai lähettää osoitteeseen:

Kiteen Ev. Kansanopisto
Opistontie 7, 82500 Kitee

Lisätietoja: Pirjo Ruotsalainen puh. 0406563115 tai  pirjo.ruotsalainen@kiteenkansanopisto.fi