Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

 

Sinulle, joka

  • haluat työskennellä eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvun, kasvatuksen, ohjaamisen ja toimintakyvyn tukemisen parissa.
  • haluat toimia turvallisena aikuisena varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan että vapaa-ajan toimintojen parissa.
  • olet 20-vuotias ja sinulla on toisen asteen tutkinto tai olet täyttänyt 25 vuotta. 
Tavoitteet
Ammattitutkinnon suorittaneella on hyvät edellytykset toimia moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Hänellä on hyvät valmiudet ohjata ja avustaa erilaisissa toimintaympäristöissä kasvatuksen, ohjaamisen ja toimintakyvyn tukemisen tehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet tieto- ja viestintätekniikan sekä teknologian monipuoliselle hyödyntämiselle työssään.
 
Koulutus ja tutkinnon suorittaminen
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä ja  työssäoppimista. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma.

Tutkintotilaisuudet suoritetaan työssäoppimisjaksojen aikana aidoissa työtehtävissä. Tutkinnosta on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.
 
Sisältö
Pakolliset tutkinnon osat
1. Ammatissa toimiminen
2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
 
Vapaaehtoinen tutkinnon osa:
5. Yrittäjyys

Kustannukset
Opetus, kahvit ja lounaat  lähiopetuspäivinä tutkinnon osittain 170€/tutkinnon osa. Tutkinnon suorittajilta peritään näyttötutkintomaksu 58€ ensimmäisen laskutuserän yhteydessä..

Haku
Suoraan opistolle tai sähköisesti 31.7.2017 mennessä tai joustavasti ympäri lukuvuoden. Hakemuksen linjalle voit täyttää ja lähettää täältä tai lähettää osoitteeseen:

Kiteen Ev. Kansanopisto
Opistontie 7, 82500 Kitee

Lisätietoja: Pirjo Ruotsalainen puh. 0406563115 tai pirjo.ruotsalainen@kiteenkansanopisto.fi