Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut toimii eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa kasvatus-, opetus– ja  ohjausalan työympäristöissä.

Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisöissään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

Osaamisaloina ovat: 

  • Koulunkäynnin ja aamuiltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Kasvatuksen osaamisala
  • Ohjauksen osaamisala

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Valittavien osaamisalojen perusteella määräytyy tutkintonimike joko koulunkäynnin ja/tai aamu– ja iltapäivätoiminnan ohjaaja tai perhepäivähoitaja. 

Kasvatuksen ja ohjauksen osaamisalat sopivat lähinnä täydennyskoulutuksiksi. Niissä ei ole erillistä tutkintonimikettä.

SISÄLLÖT

Pakollinen tutkinnon osa kaikissa osaamisaloissa:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus– ja ohjausalalla 20 osp

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU– JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 110 osp:

Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohajusken ympäristöissä 30 osp

Aamu– ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

PERHEPÄIVÄHOIDON OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 110 osp:

Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp

Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 osp

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp

KASVATUKSEN OSAAMISALA:

Pakolliset tutkinnon osat 70 osp:

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp

Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp

OHJAUKSEN OSAAMISALA:

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp:

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus– ja ohjaustyössä 50 osp

Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp

Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp

Valittavissa mm. seuraavia tutkinnon osia kaikkiin osaamisaloihin 20-60 osp:

Kulttuurien moninaisuus kasvatus– ja ohjaustyössä 20 osp

Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp

Kuvallisen ilmaisun käytttö kasvatus– ja ohjaustilanteissa 10 osp

Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perus-, ammatti– tai erikoisammattitutkinnosta 10-20 osp

Tutkinnon osa kasvatus– ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta 30-50 osp


KUSTANNUKSET

Opiskelumaksu 4€/osp.  Sisältää opetuksen, ruokailun ja kahvin lähipäivinä.


Lisätietoja: 

Pirjo Ruotsalainen puh. 040 656 3115 tai pirjo.ruotsalainen@kiteenkansanopisto.fi