<- Paluu: Pitkät linjat 
 

Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö-koulutus


UUTTA KITEEN EVANKELISELLA KANSANOPISTOLLA!!

Toimitko monikulttuuristen ryhmien parissa vapaaehtoistyöntekijänä? Tai kenties alaikäisen ilman huoltajaa maahan tulleen nuoren edustajana? Kenties kohtaat työssäsi tai harrastuksissasi maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita? Ehkä haluaisit ryhtyä ystäväksi maahanmuuttajalle tai turvapaikanhakijalle? Tai olet lähdössä vapaaehtoistyöhön ulkomaille,
Tai kiinnostaisiko sinua Humakin yhteisöpedagogin opinnot?
Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -koulutus saattaa olla juuri sinulle!
Tämä uusi koulutus alkaa Kiteen Evankelisella Kansanopistolla 28.8.2018. Koulutus on kaikille avoin. Koulutuksen hakuaika on 1.5. - 24.8.2018. Täytä hakulomake.

Kenelle koulutus on suunnattu?
Lähes kaikissa töissä ja toimissa kohdataan eri kulttuureista tulleita ihmisiä, joten koulutuksesta on hyötyä monenlaisissa ympäristöissä toimiville ihmisille. Koulutuksen kohderyhmiin kuuluvat etenkin
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät opettajat, ohjaajat ja vapaaehtoistyöntekijät
Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita työssään kohtaavat henkilöt (tulkit, sosiaalityöntekijät, poliisit jne.)
Kansanopistojen kasvatus-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat
Kansanopistojen pitkillä linjoilla opiskelevat
Humanistisen ja kasvatusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä viittomakielisen ohjauksen tutkinto-opiskelijat osana tutkintoon johtavaa koulutusta
Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat tai yhteisöpedagogin opintoihin hakeutuvat
Edustajaksi aikovat
Edustajana jo työskentelevät
Kaikki kulttuurien välisestä toiminnasta kiinnostuneet

Koulutuksen tavoitteet
Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -koulutuksen eli Movae-koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata moninaisuutta, ymmärtää monikulttuurisuutta ja toimia monimuotoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutus perehdyttää siirtolaisuuden ja pakolaisuuden taustoihin, syihin ja seurauksiin. Koulutus antaa myös käytännön työkaluja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden sekä kanssa työskenteleville tai heidän kanssaan vapaaehtoistyössä tai arjen harrastuksissa toimiville. Lisäksi koulutus antaa myös valmiudet toimia alaikäisten, ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajana. Koulutus tukee myös ulkomailla vapaaehtoistyötä tekeviä

Koulutuksen laajuus ja rakenne
Koulutus on laajuudeltaan 15 op ja se muodostuu kolmesta 5 op:een moduulista. Jokaiseen moduuliin sisältyy lähiopetusta ja ohjattua etäopiskelua. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Kokonaisuutta on mahdollista hyödyntää osana Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin väyläopintoja. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan missä laajuudessa opinnot on tarkoitus suorittaa.

Alkuinfo
ti 28.8.2018 klo 18.00 - 20.00 Alkio-opistolla

Moduuli 1. Monikulttuurinen Suomi, 5 op
Toteutus 3.9. - 12.10.2018
Lähiopetus pe-la 7. - 8.9. 10 h
Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h
Opintajakso koostuu kahdesta teemasta: Monimuotoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta sekä Globaali muuttoliike.
Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva kulttuurien moninaisuuteen, tutustua Suomen monikulttuurisuuteen. Ymmärtää pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia tekijöitä sekä niiden vaikutuksia globaalisti ja alueellisesti. Tunnistaa rasismin erilaisia ilmenemismuotoja ja löytää rasismia poistavia ratkaisuja.

Moduuli 2. Ihmisoikeudet, kotoutuminen ja kotoutuminen, 5 op
Toteutus 22.10. - 7.12. 2018
Lähiopetus pe-la 26. - 27.10. 10 h
Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h

Opintojakso koostuu kahdesta teemasta: Kotouttaminen ja kotoutuminen sekä Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

Opintojakson tavoitteena on tutustua suomalaiseen kotouttamisjärjestelmään sekä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksiin. Ymmärtää kulttuurierojen merkitys kohtaamistilanteissa vapaaehtoistyössä sekä ohjaus- ja neuvontatyössä. Löytää keinoja tukea maahanmuuttajaa arjen kansalaisuuden saavuttamisessa.

Moduuli 3. Lapsi ja nuori turvapaikanhakijana ja maahanmuuttajana, 5 op
Toteutus 10.12.2018 - 25.2.2019
Lähiopetus pe-la 14. - 15.12. 10 h
Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h

Opintojakso koostuu kahdesta teemasta: Alaikäisen turvapaikanhakijan ja maahanmuuttajan ohjaaminen ja tukeminen sekä Ilman huoltajaa tulleen turvapaikanhakijalapsen ja -nuoren edustaminen.

Opintojakson tavoitteena on antaa valmiudet toimia ilman huoltajaa Suomeen tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan sekä ilman huoltajaa Suomessa asuvan oleskeluluvan saaneen alaikäisen edustajana. Koulutus perehdyttää myös alaikäisiä turvapaikanhakijoita työssään kohtaavia alan lainsäädäntöön ja toimintakäytäntöihin sekä yhteistyöhön edustajien kanssa.

Miten valitsen itselleni sopivan koulutuskokonaisuuden?
Koulutukseen kuuluu kolme kahden päivän lähijaksoa, ohjattua itsenäistä työskentelyä sekä käytännön työskentelyä vapaaehtoistyössä tai alaikäisen edustajana. Lähijaksot voit suorittaa Alkio-opistossa tai Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa. Koulutuksesta voit valita itsellesi laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden.
osallistut vain lähijaksoille,
suoritat itseäsi kiinnostavat moduulit (1–3) tai opintokokonaisuuden vapaana sivistystyönä etätehtävineen ja työharjoitteluineen,
suoritat kokonaisuuden (3 moduulia) osana lukuvuoden mittaista Matkalla opintoihin -koulutusta
täydennät 31.5.2019 mennessä suorituksesi vastaamaan Humakin avoimen amk:n väyläopintoja (max 30 op)
suoritat Movae-koulutuksen kansanopistossa, ja osoitat myöhemmin osaamisesi Humakin yhteisöpedagogiopintoihin AHOToinnin kautta.

Mitä koulutus maksaa?
 Opintojen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan
osallistumien lähijaksoihin (3 x 10 h) 70 €
yhden moduulin kokonaisuus 105 €
3 moduulia tai koulutuskokonaisuus sisältäen Humakin väyläopinnot 30 op 275 €
Lähijaksojen aikana voit majoittua ja ruokailla opistolla omakustanteisesti.

HUMAKin avoimen amk:n väylä
Opiskelija voi suorittaa koulutuksen osana Humakin avoimen amk:n väylää lukuvuonna 2018 - 2019 seuraavasti:
Opintojaksot, joihin vastaavuus osoitettavissa
Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op
Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
Yksilön kasvu ja kehitys 5 op

Monikulttuurisen vapaaehtoistyön ja edustajatyön koulutusta (15 op) suorittava antaa osaamistaan osoittavan ja kokoavan näytön edellä mainittuihin Humakin YP tutkinnon opintojaksoihin ja suoritusta täydennetään 20 opintopisteeseen.

Amk-väyläopintoja suorittavat tekevät moduulien osaamistavoitteita täydentävät osuudet avoimen amk:n opintoina, jolloin moduulit ovat osa tutkintoon johtavan koulutuksen 60 op väyläopintoja. Niiden osalta vaadittava osaamisen näyttöjen arviointi on amk:n tehtävä.

Mikäli opiskelija suorittaa muita avoimen väyläopintoja 40 op, hän voi hakeutua Humakin opiskelijaksi erillisvalinnan kautta.

Koulutuksen järjestäjät
Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja Alkio-opisto (www.alkio.fi) yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa (www.humak.fi)

Kiteen Ev. Kansanopisto: tiedustelut

Heidi Luukkainen
p. 040 351 9395
heidi.luukkainen@kiteenkansanopisto.fi

Toimisto
p. 0400 956 090
toimisto@kiteenkansanopisto.fi