<- Paluu: Kurssit 

Ikäihmisten perhehoitaja – valmennus

Kiinnostaako ryhtyminen ikäihmisten perhehoitajaksi?

Osallistu valmennukseen, jossa saat tietoa ja valmiudet ryhtyä ikäihmisten perhehoitajaksi. Valmennus sisältää viisi kontaktiviikonloppua ja etäopiskelua. 

Valmennus on prosessinomaista monimuoto-opiskelua. Se sisältää viisi lähiopetusviikonloppua, valmennuskansion mukaisia itsenäisiä tehtäviä ja tutustumisen/työharjoittelun perhehoitoon valmennuksen aikana. 

Ikäihmisten perhehoidon seuraava valmennus alkaa 5.-6.9.2020 ja sisältää 5 koulutusviikonloppua.

Valmennuksen sisältö noudattaa Perhehoitoliiton laatimaa valmennusmateriaalia:

1. Tietoa perhehoidosta

2. Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta

3. Vanhuus ei tule yksin – kivistää ja kolottaa

4. Ikäihmisen hyvä arki

5. Ikäihminen ja perheet muutoksessa

6. Kokemuksia perhehoidosta

7. Perhehoitajan asema

8. Harjoittelu / perhehoitoon tutustuminen

Valmennuspäivien kesto pääsääntöisesti klo 9-15.
Hinta:

430€, sisältää opetuksen ja materiaalin. Maksun voi maksaa valmennuksen aikana kerralla tai sovitussa erissä

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut: sanna.kosonen@kiteenkansanopisto.fi, 
puhelimitse 040 577 1779. 

Lisätietoja vanhusten perhehoidosta

www. perhehoitoliitto.fiMitä perhehoito on?

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa. Perhehoito tarjoaa samana pysyvät hoitajat sekä ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa hoivaa ja huolenpitoa.

Koti elinympäristönä tukee ikäihmisen toimintakykyä arjen toimiin ja tehtäviin osallistumisen myötä. Vanhukselle perhehoito sopii erityisesti silloin, kun toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava
sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoidossa ylläpidetään ja tuetaan vanhuksen suhteita hänen läheisiinsä

Perhehoidon toteuttaminen

Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista ja se toteutetaan yhdessä kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Yhteystyötä tehdään erityisesti kunnan kotihoidon kanssa. Kunta ja perhehoitaja tekevät perhehoidosta toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan hoitomuodosta sekä mm. hoitopalkkioista
ja kulukorvauksista. Perhehoitokodilla on oikeus käyttää myös kunnan kotihoitopalveluja. Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässään sekä valvoo perhehoidon laatua.

Tietoa perhehoitajasta

  • Perhehoitaja on perhehoitoa antava henkilö
  • ennakkovalmennus (valmiudet) , säädetty koulutus,
  • kokemus tai henkilökohtaiset ominaisuudet
  • kunta hyväksyy perhehoitajan
  • perhehoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus
  • perhehoitajalle kertyy perhehoidon hoitopalkkiosta
  • eläkettä
  • perhehoitajalla on kunnan ottama tapaturmavakuutus