<- Paluu: Kurssit 

Ikäihmisten perhehoitaja – valmennus

Kiinnostaako ryhtyminen ikäihmisten perhehoitajaksi?

Osallistu valmennukseen, jossa saat tietoa ja valmiudet ryhtyä ikäihmisten perhehoitajaksi. Valmennus sisältää viisi kontaktiviikonloppua ja etäopiskelua. 

Ikäihmisten perhehoidon seuraava valmennus alkaa  21.-22.9.2019 ja muut valmennuksen viikonloput ovat 5.-6.10, 26.-27.10, 16.-17.11, 23.-24.11

Hinta:

430€, sisältää opetuksen ja materiaalin.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut: sanna.kosonen@kiteenkansanopisto.fi, 
puhelimitse 040 577 1779.

Mitä perhehoito on?

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa. Perhehoito tarjoaa samana pysyvät hoitajat sekä ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa hoivaa ja huolenpitoa.

Koti elinympäristönä tukee ikäihmisen toimintakykyä arjen toimiin ja tehtäviin osallistumisen myötä. Vanhukselle perhehoito sopii erityisesti silloin, kun toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava
sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoidossa ylläpidetään ja tuetaan vanhuksen suhteita hänen läheisiinsä

Perhehoidon toteuttaminen

Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista ja se toteutetaan yhdessä kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Yhteystyötä tehdään erityisesti kunnan kotihoidon kanssa. Kunta ja perhehoitaja tekevät perhehoidosta toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan hoitomuodosta sekä mm. hoitopalkkioista
ja kulukorvauksista. Perhehoitokodilla on oikeus käyttää myös kunnan kotihoitopalveluja. Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässään sekä valvoo perhehoidon laatua.

Tietoa perhehoitajasta

  • Perhehoitaja on perhehoitoa antava henkilö
  • ennakkovalmennus (valmiudet) , säädetty koulutus,
  • kokemus tai henkilökohtaiset ominaisuudet
  • kunta hyväksyy perhehoitajan
  • perhehoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus
  • perhehoitajalle kertyy perhehoidon hoitopalkkiosta
  • eläkettä
  • perhehoitajalla on kunnan ottama tapaturmavakuutus

 

Lisätietoja vanhusten perhehoidosta

www. perhehoitoliitto.fi