LÄÄKELUPAKOULUTUS, PERHOT HANKE 18.-19.4.2015

Paikka

Kiteen Ev. Kansanopisto juhlasali 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu hyvin mm. kotihoidon, -ikäihmisten,- lastensuojelun,- vammaispalvelu,- mielenterveys ja päivähoidon yksiköiden henkilökunnalle

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa teoreettiset valmiudet lääkkeen antamiseen potilaalle luonnollista tietä, lääkkeen jakamiseen dosettiin potilaan kotona. Lääkelupa myönnetään aina työpaikalla.

Kouluttaja

YTM, THM, lääkehuollon opettaja, sairaalafarmasian erikoisfarmaseutti, näyttötutkintomestari Helena Pirttisalo

Ohjelma 1. päivä

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 Lääketietoa ja erilaisia lähteitä: kirjallisuus, www-sivut. Lääkehoidon vastuu ja lupakysymykset,

valvonta ja keskeiset säädökset. Lääkepakkausmerkinnät. Lääkkeiden pitoisuuksien merkitseminen,

annosten määrittäminen ja erilaiset reseptimerkinnät

11.30 Lounastauko

12.15 Tietoa suun kautta annettavien lääkkeiden ja ruuansulatuskanavan ulkopuolitse annettavien

lääkemuotojen ominaisuuksista. Esimerkkejä miten eri lääkeaineet käyttäytyvät elimistössä,

yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.

14.00 Päiväkahvi

14.30 Sisältö jatkuu

16.00 Päivä päättyy

Ohjelma 2. päivä

8.30 Miten käsittelen lääkkeitä, niiden säilytys, avattuna säilyvyys, lääkejätteet, lääkkeiden jako dosettiin.

Lääkkeen antaminen potilaalle; antoajankohta ja oikea antotapa, ruokailu ja lääkkeet.

10.00 Ikäihmisten lääkehoito

11.30 Lounastauko

12.15 Ohjeita lääkkeiden käytöstä. Ohjeiden soveltaminen erilaisiin hoivamuotoihin.

14.00 Päiväkahvi

14.30 Sisältö jatkuu

16.00 Päivä päättyy

Kurssimaksu 

Perhot-hakkeeseen osallistuvien kuntien perhehoitajille 75€, muut 125€. Kurssimaksu sisältää ruokailun ja kahvit molempina päivinä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kiteen Ev. Kansanopiston toimistoon p. 0400 956 090