Ilmoittautuminen toimisto@kiteenkansanopisto.fi tai 0400 956 090.
Toimintaa järjestetään viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti koskien koronaviruspandemian aikaisia huomioon otettavia
tartuntariskin torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä.