AVAIMIA KIELITAIDON ARVIOINTIIN JA ARVIOINTITEHTÄVÄN LAATIMINEN

klo 9 – 15.30

Koulutuspaikka Kiteen Evankelinen Kansanopisto (reittiohje https://goo.gl/Sog5jU

Kouluttaja: FM Jutta Kosola, Testipiste, Helsinki

Kaksipäiväinen koulutus on tarkoitettu arviointityötä aloitteleville tai arvioinnin perusasioitten kertaamisesta kiinnostuneille eri koulutusasteilla toimiville S2- ja vieraiden kielten opettajille.

Ensimmäisen koulutuspäivän teemana on avaimia kielitaidon arviointiin

Päivän tavoitteena on perehtyä arvioinnin peruskäsitteisiin, erilaisiin arvioinnin tapoihin ja Eurooppalaisen viitekehyksen käyttämisen perusteisiin kielitaidon arvioinnissa. Pohdimme, mikä tekee arvioinnista laadukasta ja luotettavaa, ja arvioimme yhdessä näytesuorituksia.

Mikä on Eurooppalainen viitekehys, ja miten sitä voi hyödyntää arvioinnissa?

Mitä on funktionaalinen kielitaito, ja miten sitä arvioidaan?

Mistä syntyy arvioinnin laatu ja luotettavuus?

Miten testaus ja oppimista tukeva arviointi eroavat toisistaan?

Millaisia ovat lähtötasoarvioinnin, loppuarvioinnin, oppimista tukevan arvioinnin, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin erityispiirteet?

Toisen koulutuspäivän teemana on arviointitehtävän laatiminen

Päivän tavoitteena on perehtyä arviointitehtävien laadinnan periaatteisiin ja prosessiin. Pohdimme, miten tehtävä tuotetaan tietylle taitotasolle ja tiettyyn tarkoitukseen sopivaksi, ja käymme läpi erilaisia arviointitehtäväesimerkkejä.

Koulutuksessa keskitytään puhumisen ja kuullun ymmärtämisen tehtäviin, mutta sisältöjä voi soveltaa myös kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen tehtävien tuottamiseen. Varsinaisen tehtävän laadinnan lisäksi käsitellään myös palautteen antamista, tehtävän arviointia ja jatkokehittelyä.

Millainen on hyvä arviointitehtävä?

Mitä tarkoitusta varten arvioin?

Miten suunnittelen arviointitehtävän: tehtäväkuvaus ja tavoitteet näkyviksi?

Minkä tehtävätyypin valitsen?

Mitä teknisiä apukeinoja tarvitsen? Mistä löydän materiaaleja?

Mitä on hyvä palaute? Millaisesta tehtävästä syntyy järkevää palautetta?

Hinnat ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 200 €, majoitus 25 € ja ruokailut 25 €.

Ilmoittautuminen 21.3.2016 mennessä Kiteen Ev. Kansanopiston toimistoon: toimisto@kiteenkansanopisto.fi tai 0400 956 090

TERVETULOA!