<- Paluu: Avoimen yliopiston opinnot Teologian perusopinnot 25 op

Teologian perusopinnot /monimuoto (25 op)

Opinnot alkavat syyskuussa 2015. Info-ilta opinnoista on 27.8.2015 klo 18.

Koulutuksen tavoitteet

Yleisen teologian perusopinnoissa opiskelija oppii arvioimaan uskonnollisen, erityisesti kristillisen kulttuurin vaikutuksia ja yleistä merkitystä historian ja nykyhetken kannalta. Tätä varten opiskelija pyrkii omaksumaan keskeisen teologisen ja uskontotieteellisen kdsitteistön perehtyen raamattututkimuksen lähtökohtiin ja tulkintatapoihin, kristillisen kirkon vaiheisiin, erityisesti läntiseen perinteeseen sekd kristillisen uskon ja etiikan perusteisiin. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja niiden omista lähtökohdista käsin uskontodialogin näkökulmasta.

Koulutuksen aikataulu

Opinnot kestävät noin vuoden.

Opettajat

Lisätietoja koulutuksesta Heikki Pirinen, 050 - 412 5777.

Kustannukset

Hinta 370 €. Yksittäisten opintojaksojen suoritus 15€/ opintopiste.

Hakeminen

Hakemuksen voit täyttää täällä. Voit myös ilmoittautua suoraan opiston toimistoon tai tulla info-iltaan kuulemaan lisää  ja ilmoittautumaan.

Huom!

Perusopintoja voi myvs suorittaa Kiteen Evankelisen Kansanopiston Matkalla opintoihin -linjalla, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus hakea normaalia opintotukea tai koulutus- ja erorahaston aikuiskoulutustukea tai opintoseteliä.