<- Paluu: Avoimen yliopiston opinnot Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot
25 op

Kasvatustieteen perusopinnot/ monimuoto (25 op)

Opinnot alkavat syyskuussa 2016.

Koulutuksen tavoite

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) on opintokokonaisuus, jossa perehdytään monipuolisesti kumpaankin tieteenalaan. Tutkinto auttaa meitä ymmärtämään ja tulkitsemaan arkielämässä tapahtuvia kasvatuksellisia ja koulutuksellisia ilmiöitä sekä kasvatuksen, opetuksen että aikuisten oppimisen näkökulmasta. 


Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen avulla opiskelija saa teoreettisia välineitä käytännön kasvatus/opetus/ ohjaamistilanteiden hahmottamiseksi. Kasvatustieteessä pohditaan mm. sitä, mikä on kasvatuksen ja siihen sisältyvän koulutuksen ja opetuksen keskinäinen suhde.  


Aikuiskasvatustieteen osalta painottuvat mm kysymykset, miten aikuiset oppivat, millainen koulutus on tehokkainta aikuisille ja miten aikuisuuden erityisyys otetaan koulutuksissa huomioon. Opiskelija voi painottaa opiskelussaan kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen näkökulmaa erityisesti tiettyjen oppimistehtävien ja kirjallisuuden valinnoissa.

Opettajat

Lisätietoja koulutuksesta Heidi Luukkainen 0403519395

Kustannukset

Hinta 370 €. Yksittäisten opintojaksojen suoritus 15€/ opintopiste.

Hakeminen

Hakemuksen voit täyttää täällä. Voit myös ilmoittautua suoraan opiston toimistoon tai tulla info-iltaan kuulemaan lisää  ja ilmoittautumaan.

Huom!

Perusopintoja voi myös suorittaa Kiteen Evankelisen Kansanopiston Matkalla opintoihin -linjalla, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus hakea normaalia opintotukea tai koulutus- ja erorahaston aikuiskoulutustukea sekä opintoseteliä.