<- Paluu: Avoimen yliopiston opinnot
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa perehdytään mm. tieteellisen tiedonhankinnan ja tulkinnan perusteisiin, opetus- ja kasvatusalan keskeisimpiin teorioihin, kohteisiin ja käytäntöihin elinikäisen oppimisen kontekstissa. 

Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Kvantitatiivinen tutkimus 5 op
  • Kvalitatiivinen tutkimus 5 op
  • Seminaarityöskentely (teemaseminaari) 4 op
  • Teemaseminaariraportti 6 op
  • Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat 3 op
  • Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta 3 op
  • Ajankohtaiset tutkimusteemat 3 op
  • Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
  • Työssäoppiminen ja henkilöstötyö 3 op

Osallistuminen aineopintojen opiskeluun edellyttää kasvatus- tai/ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen aiempaa suoritusta vähintään arvosanalla 3/5.  Opintoihin sisältyy Verkko-työskentelyä, seminaareja, itsenäistä opiskelua ja tenttejä.  Aineopintojen opetus ja tuutorointi jaksottuu kahden lukuvuoden ajalle.

Kustannukset

Hinta 450€. Yksittäisten opintojaksojen suoritus 15€/ opintopiste.

Hakeminen

Hakemuksen voit täyttää täällä. Voit myös ilmoittautua suoraan opiston toimistoon tai tulla info-iltaan kuulemaan lisää  ja ilmoittautumaan.