Ammattitutkintoihin valmistavat koulutukset

Kiteen Ev. Kansanopistolla on mahdollista suorittaa seuraavia ammattitutkintoja:

Valmistava koulutus

Valmistava koulutus voidaan aloittaa joustavasti,  tavoitteena kuitenkin on, että koulutus alkaa joko syys– tai kevätlukukauden alussa.

Pyrimme siihen että valmistavaa koulutusta järjestetään ryhmissä ammattitutkinnoittain tai yhdessä saman koulutusalan ammattitutkintojen kanssa.

Valmistavan koulutuksen voi aloittaa myös kesken lukuvuoden aloittamalla siitä tutkinnon osasta, johon valmistavaa koulutusta on tarjolla.

Valmistava koulutus kestää 1-2 lukuvuotta ammattitutkinnosta riippuen

Tutkintotilaisuudet

Tutkintotilaisuudet järjestetään aina aidoissa työympäristöissä ammattitutkinnon osan edellyttämissä työtehtävissä. 

Koko ammattitutkinnon suorittamiseen on hyvä varata aikaa noin 1-1,5 lukuvuotta riippuen aikaisemmin hankitusta osaamisesta.

Tutkintolaisuuksia voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on aiemmin hankittua osaamista ja hänellä on valmiudet suoriutua tutkintotilaisuuksista ilman valmistavaa koulutusta. Tämä edellyttää myös riittävää alan työkokemusta ja soveltuvaa työpaikkaa tutkintotilaisuuksien suorittamiselle.

Yleistä tietoa

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen, mahdolliset erityistarpeet sekä määritellään aikataulu tutkinnon suorittajalle.

Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa sovelletaan 1.1.2012 voimaan tullutta SORA-lainsäädäntöä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista erityisesti humanistisen ja kasvatusalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksissa. 

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma suullinen selvitys nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Kustannukset

Linjan hintatiedot löydät linjaesittelyn yhteydestä. Opiskelumaksut maksetaan kuukausierissä. Opistolla asuville hintaan sisältyy opetus, asunto ja ruokailuista aamupala, lounas sekä päiväkahvi ja päivällinen. Muualla asuvien hintaan sisältyy opetus, lounas sekä päiväkahvi. Lisäksi kustannuksia tulee oppikirjoista, opiskelutarvikkeista ja mahdollisista opintomatkoista.

Koulutustuet

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea normaalia opintotukea (opintoraha, asumislisä, opintolainan valtiontakaus) tai koulutus- ja erorahaston koulutustukea.

Hakeminen

Suoraan opistolle tai sähköisesti 30.7.2017 mennessä tai joustavasti ympäri lukuvuoden. Hakemuksen linjalle voit täyttää ja lähettää täältä tai lähettää osoitteeseen:

Kiteen Ev. Kansanopisto
Opistontie 7, 82500 Kitee

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät INFO -sivulta

Valinnasta ilmoitetaan kirjeitse hakuajan päättymisen jälkeen.