Opetushenkilöstö

Bakajika, Nicolas
nicolas.bakajika(a)kiteenkansanopisto.fi
Uskonnon, etiikan ja ATK:n opettaja
Pastori
Dimov, Plamen
vondimov(a)gmail.com
050 401 9117
Musiikin opettaja
Hakkarainen, Tuula
tuula.hakkarainen@kiteenkansanopisto.fi
Arkisuomen ja kädentaitojen opettaja,
veteraanikurssit ja hengelliset viikonloput
Halttunen, Pirjo
050 535 9707
Entisöinti ja verhoilu
Holopainen, Mervi
mervi.holopainen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 351 9393 
Apulaisrehtori
Koulutusalavastaava, aikuisten perusopetus
Opinto-ohjaaja, kielten opettaja, luontaishoitoala
Jumppanen, Kaija
kaija.jumppanen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 1956 522
Suomen kielen opettaja, maahanmuuttajien kielikoulutus
Kosonen, Sanna
sanna.kosonen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 577 1779
Perhehoidon koulutuksen ja tuen koordinaattori,
ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, perhehoidon kouluttaja
Kähkönen, Marita
marita.kahkonen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 351 9394
Yhteiskunnallisten aineiden ja historian opettaja, hygieniapassit ja -koulutukset


Luukkainen, Heidi
heidi.luukkainen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 351 9395 
Vararehtori
Koulutusalavastaava, vapaa sivistystyö
Luonnontieteiden ja suomen kielen opettaja
Maslova, Tatiana
tatiana.maslova(a)kiteenkansanopisto.fi
Suomen kielen ja venäjän kielen opettaja
Nygren, Eeva
eeva.nygren(a)kiteenkansanopisto.fi
040 507 7872
Rehtori
Matemaattisten aineiden opettaja
Pirinen, Pasi
pasi.pirinen(a)kiteenkansanopisto.fi
Henkilöstö- ja opiskelijahuollon päällikkö
Liikunnan, matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opettaja, atk-tukihenkilö
Ruotsalainen, Pirjo
pirjo.ruotsalainen(a)kiteenkansanopisto.fi
040 656 3115
Koulutusalavastaava, ammatillinen koulutus
Kasvatusaineiden opettaja, erityisopettaja