ELÄMÄN PITKOSPUUT
  

Tietoa hankkeesta

 • Hankkeen tavoitteena luoda uuden tyyppinen opinnollisen kuntoutuksen malli, jossa osallistujia tuetaan elämän erilaisissa taitekohdissa.
 • Hankkeen aikana tuetaan osallistujien sosiaalista osallisuutta, elinikäistä oppimista sekä työelämävalmiuksia.
 • Hankkeessa kehitettävän opinnollisen kuntoutuksen mallin perustana on toisaalta opinnollisen kuntoutuksen pedagogiset käsitteet ja elämänkaariteoria toisaalta modernien teknologioiden käyttö

Koulutukset

  Hankkeen aikana järjestetään kolme 16 viikon koulutusta. Ensimmäinen koulutus on ajalla syyskuu-joulukuu 2015, toinen koulutus ajalla helmikuu-toukokuu 2016 ja kolmas koulutus ajalla elokuu - joulukuu 2016. Järjestettävä koulutus jakautuu kolmeen työpajaan, joiden kohderyhmät ovat seuraavat:
  • Mamupaja
   * Osallistujat valitaan Keski-Karjalan alueen maahanmuuttajien joukosta
   * Helppi-hankkeseen ja vuoden 2014 lopussa päättyvään Helppi+ -hankkeeseen on osallistunut toista sataa maahanmuuttajaa. Heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Elämän pitkospuut –hankkeeseen jatkotukena työllistymisen polulla
  • Elämäpaja
   * Työttömät, vaikeasti työllistyvät henkilöt Keski-Karjalan alueella
   * Opinnolliset kuntoutujat: mielenterveyskuntoutujat, sosiaalisesti syrjäytyneet, elämän hallintaan tukea kaipaavat
  • Romanipaja
   * Keski-Karjalan alueen romaneja, joista monet ovat pitkäaikaistyöttömiä
  Kaksi ensimmäistä koulutusta toteutettiin siten, että jokainen kolmesta ryhmästä kokoontui kerran kuussa kolmen päivän ajaksi omana ryhmänään 5 h/päivä ja kuun neljäntenä viikkona koolla olivat kaikki ryhmät yhdessä rajapajoissa. Yhteiset rajapajat olivat Elämän Pitkospuut-hankkeen koulutusta, muut ryhmien koulutukset järjestettiin vapaan sivistystyön opintoina. Yhdelle osallistujille tuli näin ollen kuusi koulutuspäivää kuukaudessa. Lisäksi oli mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta hanketyöntekijöiltä.

  Syksy 2016 koulutuksessa on Elämäpaja, johon voivat hakea kaikki hankkeen kohderyhmiin kuuluvat, ja Romanipaja romaneille. Elämäpaja kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin ja keskiviikkosin ja Romanipaja kaksi kertaa kuukaudessa sovittuina ajankohtina. Rajapaja järjestetään kerran kuukaudessa. Hankkeeseen voi hakea osallistujaksi lomakkeella.

  Hankkeen blogi löytyy täältä.

  Hankkeen toteuttajat

  Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Kiteen Evankelinen Kansanopisto.

  Hankkeen rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Kiteen Evankelinen Kansanopisto.

  Hankkeen toiminta-aika

  1.3.2015 – 31.12.2016

  Kerromme mielellämme lisää!

   

  Hankekoordinaattori  

  Eeva Nygren, eeva.nygren@kiteenkansanopisto.fi, puh. 040 507 7872


  Erityisasiantuntija:  

  Ritva Tammi, ritva.tammi@gmail.com, puh. 040 528 2778